Een eerste baskettornooi!

Vandaag speelde de jongste zijn eerste tornooi met de basketploeg OLBAK!!!
Jammergenoeg moest de oudste nog wat wachten, 
want ze is nog maar sedert vrijdag uit het gips met haar voet...
Maar ze staan toch op de foto, met de coach!!!!